Privacy Policy Easpoint

Easpoint heeft als doelstelling de interactieve online communicatie tussen werknemers op allerlei mogelijke manieren te faciliteren. De bijbehorende Privacy Policy is hierop afgestemd en heeft als uitgangspunten vertrouwelijkheid en veiligheid. In dit document wordt de Privacy Policy toegelicht. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben schroom dan niet contact op te nemen via info apestaart easpoint punt nl.

1. Organisatie

Easpoint is een initiatief van Driving the Vortex B.V., gevestigd in Leiden, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27366561.

2. Opslag gegevens

Hier volgt eerst een opsomming van de verschillende soorten gegevens die opgeslagen worden. De daarop volgende secties gaan in op wie de gegevens mogen inzien of gebruiken.

3. Gebruik gegevens door gebruikers zelf

Het opslaan van gegevens gebeurt ten behoeve van de gebruikers van de franchisegever. Daarbij heeft u de keus om (een deel van) de gegevens ook open te stellen richting andere gebruikers. Gebruikers zijn niet verplicht om persoonsgegevens in te vullen. Het is echter wel in het belang van de administratie als gebruikers de eigen gegevens up-to-date houden. Met het accepteren van de privacy policy geeft u toestemming om uw gegevens met het administratiesysteem van uw eigen bedrijf te synchroniseren.

4. Gebruik/inzien gegevens door niet-ingelogde bezoekers

Een niet-ingelogde bezoeker kan geen persoonsgegevens inzien, en kan ook niet zien welke gebruikers er een account hebben. Niet-ingelogde bezoekers krijgen alleen items te zien (zoals kalender-items en nieuwsberichten) waarvoor expliciet is opgegeven dat ze door alle bezoekers gezien mogen worden.

5. Gebruik/inzien gegevens door derden

Easpoint zal de opgeslagen gegevens nooit aan derden verschaffen, tenzij wij door wettelijke bepalingen verplicht zijn dit te doen. De enige partijen die in een of andere vorm toegang hebben tot de gegevens zijn de gebruikers zelf en Easpoint.

6. Gebruik/inzien gegevens door Easpoint

Veranderingen in de dienstverlening van Easpoint worden via nieuwsberichten gecommuniceerd. Mocht in de toekomst besloten worden de gebruikers individueel te berichten, dan zal hiervoor een instelling gemaakt worden waarmee gebruikers kunnen aangeven geen berichten van Easpoint te willen ontvangen.

7. Verwijderen van gegevens

Gebruikers kunnen op elk moment zelf hun persoonsgegevens en/of cookies verwijderen. Het bedrijf, of Easpoint in opdracht van het bedrijf, verwijdert gegevens in de volgende omstandigheden:

De verkeersgegevens/logfiles worden door Easpoint na bovengenoemde analyse verwijderd.

8. Aanpassen Privacy Policy

Het is mogelijk dat deze Privacy Policy in de toekomst aanpassingen ondergaat.

9. Vragen?

Stuur uw vraag naar info apestaart easpoint punt nl en wij zullen proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven.